Niech wszystkie dni Nowego Roku
będą wyjątkowo pomyślne,
Niech zdrowie, szczęście i sukcesy
Nas nie omijają,
Niech uśmiech i radość gości na naszych twarzach
przez cały 2017 rok